NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

GHB-monitor 2.0: resultaten en presentaties

Algemeen

Een van de belangrijkste bevindingen van de GHB monitor 1.0 2010-2012 was dat twee op de drie GHB afhankelijke patiënten binnen drie maanden na detoxificatie terugviel in GHB gebruik.

Voor de hierop volgende GHB monitor 2.0 project was een belangrijk doel meer inzicht te krijgen in het behandelverloop van patiënten. Bij de vervolgmonitor lag de focus dan ook vooral op terugvalmanagement. Hierbij is zowel aandacht besteed aan psychosociale behandelingen als medicamenteuze ondersteuning.
Het doel van het congres is het presenteren van de resultaten van de NISPA GHB monitor 2.0 in samenhang met andere onderzoeksinitiatieven in het land op het gebied van GHB afhankelijkheid en het perspectief van de GHB afhankelijke cliënt. 

Rapporten downloaden

 

De presentaties van de sprekers zijn hieronder te downloaden.