NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Inschrijven NISPA-dag 2017

LET OP:

 • Zorg ervoor dat u uw email goed noteert. De inschrijfbevestiging wordt naar het ingevuld emailadres gestuurd.
 • Voor deelnemers van de verslavingszorginstellingen IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh instituut en VNN zijn aan deelname geen kosten verbonden. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de animo voor deze dag groot is, waardoor niet alle aanmeldingen geaccepteerd kunnen worden. Om onnodige teleurstelling te voorkomen willen wij met klem verzoeken om na aanmelding ook daadwerkelijk te komen of u tijdig af te melden, zodat mensen op de wachtlijst alsnog uitgenodigd kunnen worden. Daarom wordt bij afwezigheid zonder afmelding of bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van het congres € 50,00 in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke factuur.
 • Voor de overige deelnemers zijn de kosten € 150,00.
 • Per workshop zijn er een beperkt aantal plaatsen. Mocht een workshop het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt, dan kunt u alleen nog kiezen uit de overige workshops c.q. symposia.
 • Wellicht wat verwarrend: in de eerste ronde is er een symposium: Verslaving en comorbiditeit (met inbreng van Albert Batalla, Cees Kan en Arnt Schellekens). In de tweede ronde is er een workshop: Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving (door Arnt Schellekens)
 • Aan het aantal inschrijvingen per symposium zit geen limiet.
 • Zowel in de eerste als tweede ronde kunt u zich maximaal bij 1 workshop en/of symposia inschrijven.
 • De accredatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsgroepen:
  Accreditatiebureau FGzPt, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vaktherapeuten en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

Let wel: om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u minimaal 1 workshop/symposium te volgen. Dit wordt gecontroleerd.

LOKATIE

 • SCANDIC SANADOME Nijmegen
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Functiegegevens
Accreditatie wordt aangevraagd bij: * Accreditatie voor Vaktherapeuten, * Accreditatiebureau FGzPt, * Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, * Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, * Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), * Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).
Geef uw functie als u hierboven voor "anders" geeft gekozen.
Workshops
Geef aan of u deel uit maakt van de congresorganisatie (middels het verzorgen van een workshop, symposium en/of presentatie).
NISPA tweets
aangeven of u de maandelijkse digitale nieuwsbrief van NISPA wilt ontvangen.