NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Behandeling

De laatste jaren is in Nederland de kwaliteit van de behandeling voor patiënten met verslavingsproblematiek flink gestegen. Er worden multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld en geïmplementeerd. Nieuwe behandelmethodieken worden onderzocht op effectiviteit en dragen bij aan een betere behandeling van deze patiëntengroep. De aangeboden interventies variëren van psychosociale methodieken tot farmacologische behandeling en zijn gericht op personen met middelenmisbruik/afhankelijkheid en ook op de omgeving. Het doel van de interventies varieert van het terugdringen van het middelengebruik tot stabilisatie en rehabilitatie. Ondanks deze ontwikkelingen blijven terugvalpercentages echter nog altijd hoog, met zo’n 50% in het eerste jaar van de behandeling.
NISPA houdt zich bezig met de ontwikkeling van psychologische en biologische interventies (inclusief farmacologische en neuromodulatie technieken) en de implementatie van interventies in de dagelijkse praktijk. Ook worden basaal wetenschappelijke inzichten in de mechanismen van verslaving vertaald naar klinische innovatie en toepassing in diagnostiek en behandeling. NISPA besteedt specifiek aandacht aan de toepassing van e-health en het optimaliseren van detoxificatie van psychoactieve middelen.

De hoofdthema’s binnen behandeling zijn:

 • E-health
 • Psychosociale behandelingen (waaronder Community Reinforcement Approach)
 • Detoxificatie en terugvalmanagement
 • Biologische behandelingen (waaronder baclofen, flumazenil, ibogaine, TMS)

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten binnen dit thema.

Lopende projecten zijn:

 • GHB behandeling
 • Palliatieve zorg voor mensen met middelenafhankelijkheid
 • De juiste zorg voor doorgebruikers
 • Detoxificatie van opioïden/stimulantia met behulp van ibogaïne
 • Behandeling van benzodiazepinenafhankelijkheid met Flumazenil
 • Transcraniële magnetische stimulatie bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid
 • De toepassing van EMDR bij middelenafhankelijkheid

Afgeronde projecten zijn:

 • Terugvalmanagement bij GHB afhankelijke patiënten: GHB monitor 2.0 (2013 – 2016)
 • Verklarende modellen bij GHB afhankelijkheid (2015 – 2016)
 • Internetbehandeling (e-health) voor mensen met een eetstoornis ( - 2016)
 • Detoxificatie van GHB afhankelijkheid: GHB monitor 1.0 (2010 – 2013)
 • Effect van familiebetrokkenheid tijdens behandeling: You’ve got Family (2009 – 2012)
 • Alcohol de Baas: internetbehandeling voor mensen met alcoholproblemen ( - 2011)
 • Implementatie en evaluatie ambulante alcoholdetoxificatie (2008 – 2010)
 • Opiaatdetoxificatie met behulp van naltrexon: EDOCRA I, EDOCRA II (1999 – 2009)
 • Samen beslissen ( - 2009)
 • Community Reinforcement Approach (CRA) en vouchers: reductie van cocaïnegebruik bij mensen met een methadonbehandeling (2004 – 2006)
 • Ritalin Pilot Study (2001 – 2003)