NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Co-morbiditeit

Verslaving gaat vaak gepaard met ernstige complicaties op het gebied van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid en heeft negatieve consequenties voor het sociaal maatschappelijk functioneren. De belangrijkste psychiatrische co-morbide stoornissen zijn de stemmingsstoornissen (25-40%), ADHD (25-40%), psychotische stoornissen (30%) en angststoornissen (15-25%). Ook persoonlijkheidsstoornissen komen veelvuldig voor in samenhang met middelenproblematiek, waarbij de schattingen uiteenlopen van 50 tot 90%. Daarnaast is er een veelheid aan somatische complicaties variërend van bijvoorbeeld hepatitis B en C (15%; 50%) en HIV (20%) onder intraveneus drugsgebruikers, en levercirrose (10-40%), neurologische complicaties (10-20%) en cardiale complicaties (5%) bij alcoholafhankelijke patiënten.
NISPA houdt zich bezig met projecten op het gebied van bovengenoemde co-morbide psychiatrische en somatische problematiek. Projecten richten zich op prevalentie en diagnostiek, de ontwikkeling van effectieve interventies voor specifieke doelgroepen en het bundelen van kennis voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van richtlijnen.

De hoofdthema’s binnen co-morbiditeit zijn:

 • Cognitieve stoornissen
 • Trauma en angst
 • ADHD

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten binnen dit thema.

Lopende projecten zijn:

 • ADHD en verslaving (Veni project, internationale INCAS studie)
 • HIV, verslaving en psychiatrische comorbiditeit (projecten Rachel Arends en Lisa van de Wijer)
 • Trauma en verslaving
 • Screening van cognitieve stoornissen bij mensen met verslavingsproblemen, de Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Diagnostiek en behandeling van verslaving en psychiatrie bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (TACTIQ, SumID)
 • Behandeling van verslaving en psychiatrie
 • Stemmings- en ontwikkelingsstoornissen en verslaving (Mindsetcohort) (Radboudumc psychiatrie)
 • Alexithymia en verslaving

Afgeronde projecten zijn: