NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Arnt Schellekens ontvangt onderscheiding Radboudpenning voor Young Potentials

De Radboudpenning is een onderscheiding die wordt toegekend aan iemand die hetzij door een bijzondere (persoonlijke) inzet een bijdrage heeft geleverd aan de verwezenlijking van de missie van het UMC ‘to have a significant impact on healthcare’ met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, duurzame netwerken en doelmatigheid, hetzij zich op andere wijze buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het UMC, de patiënten en/of medewerkers. Een speciale commissie beslist over de toekenning van deze prijs.
Arnt heeft met zijn expertise op het gebied van verslaving het Radboudumc landelijk en internationaal op de kaart gezet.
Arnt laat in zijn reactie weten dat hij de penning een mooie erkenning vindt voor het  vakgebied verslaving. Het gaat hem erom om zowel de kwaliteit van de verslavingszorg te verbeteren alsook om het negatieve stigma te bestrijden dat om verslaving hangt.’