NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Gepersonaliseerde verslavingszorg

In maart was in het tijdschrift voor psychiatrie een bijdrage te lezen van Geert Dom, Wim van den Brink en Arnt Schellekens over gepersonaliseerde verslavingszorg. In dit overzichtsartikel wordt een aanzet gegeven voor een model van stadiering en profilering van verslaving. Aan de hand van enkele voorbeelden over onderzoeksresultaten bij roken en alcoholverslaving wordt de bruikbaarheid van biomarkers voor de klinische praktijk besproken.