NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

MDR Drugs verschenen!

De Multidisciplinaire richtlijn "Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines" (kortweg: MDR Drugs) is officieel verschenen. De onlangs geautoriseerde richtlijn kunt u raadplegen via https://www.ggzstandaarden.nl/. Diverse onderzoekers van het NISPA zijn betrokken bij deze richtlijn. In de bijlage treft u een pdf-versie van de MDR Drugs, alsmede een pdf-versie van de samenvatting van de aanbevelingen.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op zowel de wetenschappelijke evidentie, professionele kennis en ervaringskennis. Deze MDR baseert zich op de uitgangspunten van herstel. Dat maakt het bijzonder. Bij de richtlijn gaat het om het leren leven met een stoornis en de beperkingen die daaruit voortvloeien. 

Aanbevolen wordt om in de behandeling – naast psychiatrische comorbiditeit – ook aandacht te hebben voor behandeldoelen die niet (noodzakelijk) op abstinentie gericht zijn, en voor herstelondersteunende zorg op andere domeinen, waaronder de sociale inbedding, huisvesting en financiële situatie van de patiënt.