NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

NISPA dag 2018: "De nieuwe standaarden"

Op donderdag 29 november 2018 staat alweer de 11de NISPA-dag gepland. Gezien het elk jaar stijgende aantal inschrijvingen is NISPA-dag bij het Sanadome uit zijn jasje gegroeid. Een passende locatie voor dit jaar is gevonden bij Van der Valk, hotel Nijmegen - Lent. Een mooie en geschikte locatie onder de rook van Nijmegen.

In mei is het programma klaar en gaat de inschrijving van start. Voor meer informatie raad ik aan om de nieuwsbrief en onze website in de gaten te houden (www.nispa.nl).
Voor deelnemers van de verslavingszorginstellingen IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh instituut en VNN zijn aan de deelname geen kosten verbonden. Voor de overige deelnemers zijn de kosten € 150,00. Hiervoor zal een factuur gestuurd worden.

Reserveer donderdag 29 november alvast in uw agenda!