NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Oproep inventarisatie protocollen, werkboeken e.d.

 De werkgroep Uniforme Werkwijze van VerslavingsKunde Nederland is een inventarisatie gestart van bestaande richtlijnen, protocollen, werkboeken e.d. Deze inventarisatie is een eerste stap in het behoud, onderhoud (doorontwikkelen) en implementatie van bestaande protocollen en richtlijnen vanuit VKN. Resultaten Scoren producten, multidisciplinaire richtlijnen en standaarden zijn als uitgangspunt genomen. Mocht u andere documenten hebben die interessant zijn voor de verslavingszorg dan ontvangen we deze graag. Een email mag gestuurd worden naar het secretariaat.