NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Symposium Zorgstandaarden Verslaving

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving voor u als professional? Wat zijn belangrijke vernieuwingen in de verslavingszorg? In een dagvullend programma worden op donderdag 5 april 2018 in Utrecht alle belangwekkende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en besproken. Het symposium wordt georganiseerd door het IVO, Resultaten Scoren en het NIP. (geaccrediteerd voor diverse beroepsverenigingen). Arnt Schellekens gaat tijdens het ochtendsymposium in op de nieuwste inzichten en op de toepassing van richtlijnen en co-morbiditeit. Volg deze link voor inschrijving en het programma.