NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

TOPGGz-keurmerk voor Centrum Verslaving & LVB

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problematisch gebruik van alcohol, tabak en illegale middelen. De gevolgen van dit gebruik kan in deze doelgroep leiden tot problemen voor anderen, zoals organisaties die mensen met een beperking begeleiden. Het werken met deze groep vraagt veel van instellingen voor verslavingszorg. “Alle reden om hoogwaardige zorg voor deze groep te organiseren en te verlenen", aldus Joanneke van der Nagel, verbonden aan het Centrum Verslaving & LVB van Tactus Verslavingszorg dat recent het keurmerk voor topklinische GGZ gekregen heeft. Dit keurmerk binnen de GGZ is alleen weggelegd voor organisaties die hoog specialistische zorg bieden.