NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Vervolgsubsidie voor verslaafde artsen

Voor het NISPA-project verslaafde artsen is in samenwerking met KNMG (ABS artsen) vervolgsubsidie verworden. In dit vervolgprogramma besteedt onderzoekster Pauline Geuijen in het bijzonder aandacht voor bewustwording van verslavingsproblemen onder artsen. Hiermee draagt NISPA bij aan destigmatisering van verslaving en het verlagen van de drempel voor verslaafde artsen om hulp te zoeken.