NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Voorjaarscongres Psychiatrie

Voorjaarscongres Psychiatrie
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseerde van 11 tot 13 april weer het jaarlijkse voorjaarscongres. Het thema verslaving genoot volop aandacht. Christian Luscher presenteerde een prachtige key-note lezing over transnationaal verslavingsonderzoek. Een tweetal discussiegroepen gingen over stoppen met roken binnen de GGz. Tijdens een symposium over jeugd en verslaving werd onder andere het project Youth in Transition gepresenteerd (samenwerking tussen o.a. PARC, AMC en NISPA). Vanuit NISPA gaf Lisa van de Weijer een lezing over haar onderzoek onder HIV patiënten en Arnt Schellekens over toenemend opioid gebruik op medisch voorschrift bij pijn patiënten. Volgend jaar (3-5 april) neemt NISPA weer deel aan het passende thema: Psychiatrie van de Toekomst. Ideeën voor symposia, workshops of discussiegroepen zijn van harte welkom.

Tijdens het voorjaarscongres zijn er een tweetal boeken uitgebracht met bijdragen vanuit NISPA. Het handboek psychiatrie in het ziekenhuis, met daarin een hoofdstuk over verslaving in het ziekenhuis van Maarten Belgers en Arnt Schellekens. Daarnaast het boek co-morbiditeit van psychische stoornissen, met daarin een hoofdstuk van Albert Batalla, Arnt schellekens en Indira Tendolkar over neurobiologie van comorbiditeit en een hoofdstuk van Geert Dom, Anneke Goudriaan en Arnt Schellekens over de specifieke comorbiditeit tussen verslaving en andere psychiatrische stoornissen. Beide boeken zijn verkrijgbaar bij uitgeverij De Tijdstroom.