NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

IMC benchmark

I.M.C. is een afkorting die staat voor Intramuraal Motivatie Centrum. Dit is een inmiddels afgerond project binnen de NISPA monitorprojecten.

Voor een overzicht van de opzet en resultaten verwijzen wij u naar het eindrapport die hieronder is toegevoegd. Een papieren versie is te bestellen via "Contact" bij het secretariaat van het NISPA.

Het IMC project heeft plaatsgevonden onder eindverantwoordelijkheid van prof.dr. C.A.J. de Jong, wetenschappelijk directeur van het NISPA. De landelijk projectcoördinator voor de IMC Monitor was Cor Verbrugge, wetenschappelijk medewerker.

 

Rapporten: