NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Doorontwikkeling uitvoeringsprotocol voor de behandeling van opiaatafhankelijkheid

 

Vraag  en doelstelling
NISPA en IVO hebben in de afgelopen jaren drie bestaande documenten over de zorg aan patiënten met opioidenafhankelijkheid geïntegreerd, namelijk de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB; Loth, Wits, De Jong, & Van de Mheen, 2012), de Manual onderzoek heroïne op medisch voorschrift (CCBH/Kendle, 2000) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift – veldnormen (ofwel handboek Medische Uitgifte Heroïne, MHU; CCBH, 2010). Dit heeft geleid tot een concept-uitvoeringsprotocol voor de zorg aan patiënten met opioïdenafhankelijkheid. Het uitvoeringsprotocol is inhoudelijk niet geactualiseerd, maar verwijst daar waar wenselijk en mogelijk is naar actuele richtlijnen als de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) opiaatverslaving (Van den Brink, Van de Glind, & Schippers., 2013), de Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve stoffen (Dijkstra e.a., 2017) en de Zorgstandaard Opiaatverslaving (IVO, Resultaten Scoren, Het Zwarte Gat, & Werkgroep Zorgstandaard Opiaatverslaving, 2017). Door de stuurgroep Verslavingskunde Nederland is gevraagd om in het uitvoeringsprotocol op enkele punten inhoudelijke aanpassingen door te voeren: de benodigde personeelmix op een methadonunit/MHU, het aantal behandelcontacten bij een MHU, mogelijke integratie methadonunit/MHU en mogelijkheden rondom thuisbehandeling. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke subthema’s die we proberen mee te nemen in de doorontwikkeling.

Opzet
Het project betreft een gedeeltelijke herziening van het bestaande concept-uitvoeringsprotocol. Het project richt zich op het aanpassen van de veldnormen in dit document op basis van met name praktijkkennis, ervaringskennis en de huidige beleidscontext. Tussentijdse toetsing zal o.a. gebeuren door het tussentijds voorleggen van het product bij diverse betrokken partijen, zoals beroepsverenigingen, cliënten en –raden en andere stakeholders uit de uitvoeringspraktijk.

Resultaten
Het project wordt op dit moment uitgevoerd.

Looptijd
2018

Opdrachtgever
Verslavingskunde Nederland

In samenwerking met
IVO

Onderzoeksteam
Boukje Dijkstra, directeur en onderzoeker NISPA
Marjolein van Tongeren, verplegingswetenchapper IrisZorg
Elske Wits, onderzoekscoördinator IVO
Barbara van Straaten, onderzoekscoördinator IVO