NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Training

Training gespreksmodule
Beschrijving van de training
Deze training Samen Beslissen is bedoeld om deelnemers in staat te stellen om deze zelfstandig uit te voeren. De training leert deelnemers op een gevarieerde manier gebruik te maken van de gespreksmodule Samen Beslissen.

Doel van de training
Na het volgen van de training Samen Beslissen zijn de deelnemers in staat:

  • De gespreksmodule Samen Beslissen te kunnen toepassen en uitvoeren
  • Behandeldoelen te evalueren en bij te stellen

Voor wie?
De training is in eerste instantie bedoeld voor mensen werkzaam binnen de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. De interventie is ook bruikbaar voor mensen werkzaam binnen woonbegeleiding en als POH-GGZ. Voor het volgen van deze training dient de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden te hebben in Motiverende Gespreksvoering zodat de gespreksmodule Samen Beslissen optimaal kan worden toegepast.

Werkwijze
Het gaat om een praktische training met de volgende onderdelen: informatie over achtergrond (Shared Decision-Making) en aan de hand van casuïstiek wordt geoefend in de uitvoering en toepassing van Samen Beslissen.

Aantal deelnemers: maximaal 10
Aantal bijeenkomsten:  1 dagdeel

Train-de-trainer
Beschrijving van de training
De train-de-trainer Samen Beslissen bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte bestaat uit de training in de gespreksmodule Samen Beslissen (zie bovenstaande beschrijving). In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan trainingsvaardigheden en implementatie binnen de dagelijkse praktijk.

Doel van de training
Na het volgen van de training Samen Beslissen zijn de deelnemers in staat:

  • Zelfstandig training te geven in de methodiek

Voor wie?
In aanvulling op bovenstaande informatie dient de deelnemer daarnaast in staat te zijn zelfstandig een training te kunnen geven.

Werkwijze
In deze aanvullende train-de-trainer wordt aandacht besteed aan trainingsvaardigheden en implementatie binnen de dagelijkse praktijk. Deze aanvullende training zorgt dat deelnemers in staat zijn om de methodiek te implementeren binnen dagelijkse praktijk.

Aantal deelnemers: maximaal 10
Aantal bijeenkomsten: 1 dagdeel

Boosterbijeenkomst
Voor beide trainingen is het wenselijk om na 3 tot 5 maanden een boosterbijeenkomst te plannen van 1,5 tot 2 uur. Hierbij kan middels casuïstiek de interventie besproken worden. Bij de train-de-trainer kan daarnaast ook stil gestaan worden bij trainingsvaardigheden en implementatie binnen de instelling.