NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Workshop

Beschrijving van de workshop
De workshop is bedoeld als onderdeel van een symposium of onderdeel van het curriculum binnen het hoger onderwijs. Binnen het onderwijs kan de workshop worden toegepast binnen het onderdeel Motiverende Gespreksvoering.

Doel van de workshop

  • Achtergrondkennis van Shared Decision-Making
  • Kennismaking met de methodiek Samen Beslissen

Voor wie?
De workshop is toegankelijk voor een brede doelgroep. De workshop is interessant voor mensen werkzaam binnen de gezondheidszorg en studenten van sociale en medische studies (bijvoorbeeld HBO-V, Social Studies, Psychologie en Geneeskunde).

Werkwijze
De start van de workshop bestaat uit een korte presentatie over de achtergrond van Samen Beslissen (shared decision-making) gevolgd door uitvoering en toepassing van Samen Beslissen. Afhankelijk van de duur van de workshop wordt gewerkt met een verkorte of volledige versie van Samen Beslissen. Binnen het onderwijs kan gekozen worden om na de presentatie te starten met een plenaire uitvoering van de methodiek ter illustratie. De duur kan verschillen van 45 minuten tot maximaal 1,5 uur.