NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Beleid

Onderzoek laat zien dat interventies binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor verslaafden effectief zijn en dat de samenleving erbij gebaat is als meer mensen met een verslaving de verslavingszorg weten te bereiken. Om de zorg voor patiënten met verslavingsproblematiek verder te optimaliseren zal binnen de zorg ingezet moeten worden op verbetering van het proces van indicatiestelling en monitoring van de behandeling.

NISPA houdt zich bezig met projecten die zich richten op verbetering van zorgprocessen, inclusief de ontwikkeling van richtlijnen en onderzoek naar methoden voor indicatiestelling en monitoring in de verslavingszorg.

Voor een overzicht van alle projecten binnen dit thema, klikt u <hier>.