NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Congres: De zorg rondom GHB - Hoe geven wij die vorm?

Algemene informatie

Organisatie

In samenwerking met de instellingen Jellinek (Arkin), Novadic-Kentron en Trimbos-instituut organiseert NISPA op 12 maart 2020 het congres: De zorg rondom GHB - Hoe geven wij die vorm?

Locatie

Het congres vindt plaats bij Van der Valk, hotel Nijmegen – Lent (zie https://www.valknijmegen.nl/zalen) en is gelegen naast het treinstation Nijmegen Lent.

Informatie over het congres

Het programma en de abstracts zijn in het rechter menu te vinden. Voor overige informatie over het congres kunt u een mail sturen naar contact@nispa.nl.

Inschrijving

> U kunt zich nu inschrijven.

Kosten

Deelname aan het congres is kosteloos, maar er geldt een maximum aantal plaatsen.

Als u niet kunt komen, wilt u dat voor maandag 9 maart laten weten (email: contact@nispa.nl)? Anders wordt bij afwezigheid zonder afmelding of bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van het congres € 50,00 in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke factuur.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

FGzPt

In behandeling

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register

In behandeling

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

In behandeling

Register Vaktherapie

In behandeling

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

In behandeling