NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Congres: De zorg rondom GHB - Hoe geven wij die vorm?

Het congres: De zorg rondom GHB - Hoe geven wij die vorm? zal op 10 september 2021 online plaatsvinden. Deelname aan het congres is kosteloos!

Zorg ervoor dat u in het onderstaande formulier uw emailadres goed noteert. De inschrijfbevestiging wordt naar dit adres gestuurd.

Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Functiegegevens

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau FGzPt,
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden,
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register,
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP),
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).
NISPA-nieuws
Het e-mailadres waar u het NISPA-nieuws op wilt ontvangen.
Privacy

We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanmelding/registratieprocedure, het verstrekken van informatie over de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, het aanvragen van accreditatie voor deze activiteit, het informeren over toekomstige activiteiten, en het geanonimiseerd evalueren van het gebruik van onze activiteit.