NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Congres: De zorg rondom GHB - Hoe geven wij die vorm? - inschrijving gesloten

 

LET OP

  • Zorg ervoor dat u uw email goed noteert. De inschrijfbevestiging wordt naar het ingevuld emailadres gestuurd.
  • Deelname aan het congres is kosteloos, maar er geldt een maximum aantal plaatsen. 
  • Als u niet kunt komen, moet u zich afmelden voor maandag 9 maart 2020 (email: contact@nispa.nl).
    Anders wordt bij afwezigheid zonder afmelding of bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van het congres € 50,00 in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke factuur.
 
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Functiegegevens

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau FGzPt,
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden,
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register,
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP),
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).
NISPA-nieuws
Het e-mailadres waar u het NISPA-nieuws op wilt ontvangen.
Privacy

We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanmelding/registratieprocedure, het verstrekken van informatie over de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, het aanvragen van accreditatie voor deze activiteit, het informeren over toekomstige activiteiten, en het geanonimiseerd evalueren van het gebruik van onze activiteit.