NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Programma

12.45 uur - Aankomst met koffie/thee, inschrijven

13.15 uur - Opening door voorzitter

13.30 uur – Werking GHB, neurologie en cognitieve schade

  • Mechanisme van GHB
  • Cognitieve schade ten gevolge van GHB-gebruik en GHB-geïndiceerde coma’s 

14.30 uur – GHB in de regio

  • De doelgroep GHB gebruikers
  • Etten-Leurse model en evaluatie Twenterand

15.00 uur – Pauze

15.30 uur – GHB-terugvalmanagement

  • Resultaten focusgroepen en (thema’s) handreiking
  • Inzet van ervaringsdeskundigen 
  • Pilotstudie en adviezen voor behandeling

16.20 uur – Panel(discussie)

16.50 uur – Afsluiting

17.00 uur – Afsluitende borrel

17.45 uur – Einde programma