NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Programma

 

13.00    Opening door voorzitter

             Werking GHB, neurologie en cognitieve schade

  • Mechanisme van GHB
  • Cognitieve schade ten gevolge van GHB-gebruik en GHB-geïndiceerde coma’s 

             GHB in de regio

  • De doelgroep GHB gebruikers
  • Etten-Leurse model en evaluatie Twenterand

Pauze

             GHB-terugvalmanagement

  • Resultaten focusgroepen en (thema’s) handreiking
  • Inzet van ervaringsdeskundigen 
  • Pilotstudie en adviezen voor behandeling

             Panel(discussie)

             Afsluiting

17.00 uur - Einde programma