NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Leger des Heils

Leger de Heils verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op het Leger des Heils, waaronder eenzaamheid, eten&drinken, financiën, geestelijke verzorging, gezondheid, opvoeding, psychische problemen, verslaving, werk hulp aan huis of hulp met onderdak. De aanpak is gericht op herstel van het gewone leven. Het leger des Heils werkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden.