NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is een actieve en betrokken speler in de geestelijke gezondheidszorg voor de bewoners van Noord- en Midden-Limburg en een deel van Brabant. Voor diverse specialistische zorgproducten zijn wij bovendien landelijk actief. Vanuit de principes ‘de cliënt centraal’ en ‘de professional in the lead’ werken 1500 enthousiaste medewerkers samen met de cliënt aan groei en herstel.