NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Mechanismen

Bij verslavingsstoornissen spelen uiteenlopende etiologische factoren een rol. Een combinatie van zowel biologische (aanleg)factoren als psychosociale factoren draagt doorgaans bij aan het ontstaan en in stand houden van verslaving. Hierbij valt te denken aan genetische risicofactoren, vroegkinderlijke traumatisering, temperament en persoonlijkheidskenmerken, socio-economische omstandigheden, de beschikbaarheid van middelen in de omgeving en de effecten van middelengebruik op de hersenen. Bij elk individu met verslavingsproblematiek zal een andere combinatie van factoren een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de verslavingsstoornis.

De kennis over het ontstaan en in stand houden van verslaving neemt toe. NISPA vertaalt wetenschappelijke inzichten voor de klinische praktijk en omgekeerd worden klinisch relevante vragen vertaald voor basaal wetenschappelijk onderzoek. Projecten richten zich onder andere op de rol van transgenerationele overdracht, neurobiologische oorzaken en gevolgen van verslaving en automatische processen die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de verslaving.  De aanpak van studies varieert van laboratoriumonderzoek tot epidemiologisch onderzoek.

Voor een overzicht van alle projecten binnen dit thema, klikt u <hier>.