NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Ruud Rutten

Persoonlijke informatie

Functie: Bestuurder Tactus Verslavingszorg

Door de jaren heen is Ruud nauw betrokken geweest bij kennismanagement in de verslavingszorg als medeoprichter en bestuurder van het NISPA, Resultaten Scoren en Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Publiceerde diverse artikelen en redacteur/mederedacteur van diverse boeken over verslavingverpleegkunde.
Momenteel doet hij onderzoek naar procesmanagement in de verslavingszorg (zorgtoewijzing, zorgpadontwikkeling en de professional en de lerende organisatie).

Curriculum vitae

Bestuurlijke activiteiten

  • Bestuurder van Tactus verslavingszorg
  • Voorzitter bestuurdersoverleg NISPA
  • Voorzitter Programmacommissie KFZ
  • Voorzitter landelijk Netwerk Verslavingszorg
  • Bestuurder Stichting Resultaten Scoren
  • Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
  • Toezichthouder bij het Expertisecentrum Forensische Zorg (EFP)

Onderwijs

  • Verpleegkunde
  • Sociale pedagogiek en Arbeid- & Organisatiepsychologie