NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Neomi van Duijvenbode

Persoonlijke informatie

Neomi werkt als psycholoog in de Piet Roorda Kliniek van Tactus Verslavingszorg en bij het LVB FACT team van Pluryn, als onderzoeker bij het Kenniscentrum LVB en verslaving van Tactus Verslavingszorg. Tevens is ze als docent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Momenteel specialiseert Neomi zich in cliënten met complexe co-morbiditeit, zoals dubbel en triple diagnose problematiek. Psychische klachten, verslavingsproblematiek en een lichte verstandelijke beperking gaan namelijk regelmatig, en in wisselende combinaties, met elkaar samen. Zij voert met name praktijkgericht onderzoek uit die bijdraagt aan de verbetering van de zorg voor deze cliënten.

Curriculum vitae

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de werkgroep “Middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB” van de academische werkplaats Kajak
  • Lid van de NADD Research Committee, AAIDD Research Division, AAIDD Mental health services special interest group, en IASSIDD Challenging behaviour and mental health interest group
  • Docent bij Cure en Care voor de training “Herkennen van en omgaan met mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (LVB)”

Opleiding

  • Psychologie, afstudeerrichting Klinische- en Gezondheidszorgpsychologie, 2011
  • PhD in sociale wetenschappen, onderwerp: de neuropsychologie van verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB, 2016

 

Promoties

Gepromoveerd op het thema verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, 2016