NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

“Foutloos Leren bij het syndroom van Korsakov”

Uit onderzoek door Yvonne Rensen, Jos Egger, Josette Westhof, Serge Walvoort en Roy Kessels (allen Vincent van Gogh), beschreven in de Psycholoog, blijkt dat Korsakov-patiënten na een foutloos-lerentraining vaardiger en zelfstandiger zijn in het uitvoeren van alledaagse taken zoals huishouden en dat ze zich beter kunnen oriënteren. Daarnaast verbeterde de kwaliteit van leven en namen gedragsproblemen af. Het integreren van foutloos leren in de klinische praktijk heeft een toegevoegde waarde voor deze doelgroep. Dit kan hen meer onafhankelijkheid bieden in een zorgsetting waarin zij zich niet altijd thuis voelen.