NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Arnt benoemd tot Nationaal Rapporteur Verslavingen

Arnt benoemd tot Nationaal Rapporteur Verslavingen

Om beter zicht te krijgen op de impact van verslavingen is in het coalitieakkoord afgesproken dat er een Nationaal Rapporteur Verslavingen wordt ingesteld. De Rapporteur heeft de opdracht om beter zicht te bieden op de ontwikkelingen in en omvang van de verslavingsproblematiek in Nederland. Ook zal de Rapporteur adviseren over preventiemaatregelen en het evalueren van genomen maatregelen in de aanpak van verslavingsproblematiek. De aanbevelingen kunnen gericht worden tot het Rijk, lokale overheden en andere bestuursorganen, maar ook tot andere betrokkenen zoals verslavingszorginstellingen.

Wij zijn er erg trots op dat Arnt Schellekens is benoemd tot Nationaal Rapporteur Verslavingen en wensen hem veel succes en werkplezier!

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.