NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Cursus: ‘Methoden voor de opzet van toegepast klinisch onderzoek’

Cursus: ‘Methoden voor de opzet van toegepast klinisch onderzoek’

In januari van dit jaar heeft de eerste editie van de cursus “Methoden voor de opzet van toegepast klinisch onderzoek” plaatsgevonden. De cursus was een groot succes en is hoog gewaardeerd (8.4). Daarom komt er een vervolg. Op 11, 12, 14, 15 November 2024 vindt een Nederlandstalige editie van de cursus plaats.

De cursus richt zich specifiek op de opzet van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Aan bod komen methodologische onderwerpen zoals het kiezen van een passend onderzoeksdesign bij een vraagstelling, geavanceerde designs voor gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde trials en observationeel onderzoek, selecteren van de studiepopulatie en toepassen sampling methoden, verschillende soorten bias en modellen voor causaliteit. In deze unieke cursus geven we deelnemers concrete handvatten om de methodologische onderzoeksopzet en dataverzameling van een studie te optimaliseren en wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen.

De doelgroepen voor deze cursus zijn promovendi, postdocs, zorgprofessionals, en iedereen die zijn/haar kennis over onderzoeksmethodologie en epidemiologie wil vergroten. De cursus is een mix van interactieve presentaties en kleinschalige individuele en groepsopdrachten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om de methodologie van een eigen onderzoeksvoorstel te verfijnen onder begeleiding van ervaren epidemiologen en methodologen.

Heb je interesse en wil je meer weten? Kijk hier voor aanvullende informatie

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.