NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Nieuw uitvoeringsprotocol voor behandeling opiaatverslaving

maandag, 26 augustus 2019 - 08:45

Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine

Speciaal voor professionals uit de verslavingszorg hebben NISPA en IVO een uitvoeringsprotocol voor de behandeling van een opiaatverslaving opgesteld. Dit document biedt een helder overzicht hoe je patiënten met een opiaatverslaving kwalitatief goede zorg kunt bieden. Het nieuwe uitvoeringsprotocol vervangt de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift.

Het uitvoeringsprotocol ‘Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ heeft als doel om professionals uit de verslavingszorg te helpen bij de opiaatonderhoudsbehandeling. Deze behandeling is gebonden aan strikte voorschriften, die voorheen verspreid waren over verschillende richtlijnen. Dat leverde onduidelijkheden op in de dagelijkse praktijk. Het nieuwe uitvoeringsprotocol bundelt alle regels en zorgt daardoor voor een extra impuls om kwalitatief goede zorg te bieden.

Aangesloten op de praktijk

Voor het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprotocol hebben NISPA en IVO ook gesproken met experts en vertegenwoordigers van beroepsgroepen, bestuurders en cliënten uit de verslavingszorg. Daarmee is de informatie op enkele thema’s geactualiseerd. Nieuw is bijvoorbeeld dat de taakverdeling van onder andere artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaren in dit uitvoeringsprotocol niet meer zo strikt is vastgelegd. Dit biedt meer ruimte voor de instellingen zelf om, met in achtneming van het BIG-register en kwaliteitsregisters, taken te verdelen.

Blijvend actualiseren

Het nieuwe uitvoeringsprotocol is ontwikkeld in opdracht van Resultaten Scoren / Verslavingskunde Nederland. Het NISPA en IVO hebben een ontwikkelagenda opgesteld om het uitvoeringsprotocol in de toekomst verder te actualiseren.