NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

speciale editie: NISPA dag "De nieuwe standaarden", vanuit mangement

Een nieuwe locatie, nieuwe standaarden, nieuwe inzichten, maar een vertrouwde sfeer! De verslavingszorg is volop in beweging, volop in ontwikkeling en dat is goed te zien tijdens de NISPA-dagen. Wetenschappelijke kennis, professionele inzichten en persoonlijke ervaringen voedden elkaar tijdens deze inspirerende dag. NISPA doet daarmee haar naam, Scientist Practitioners in Addiction, eer aan.
 
Waar ik blij van word is het multidisciplinaire karakter van deze dag: verpleegkundig specialisten, verslavingsartsen, psychiaters en psychologen. Samen werken we met onze patiënten aan hun reis op weg naar herstel. Daar kan de wetenschap bij helpen, door goed naar de dagelijkse praktijk te kijken. Ik denk aan de korte speedpresentaties waar systematisch werd gekeken naar de effecten van thuisdetoxificatie, EMDR behandeling bij gokverslaving, CRA behandeling of muziektherapie.
 
NISPA wil graag bijdragen aan een betere verslavingszorg door deze wetenschappelijke attitude te versterken. Kritisch kijken naar wat we doen, nieuwsgierig zijn naar hoe het nog beter kan. Deze NISPA dag heeft mij weer laten zien dat we met elkaar goed op weg zijn om dat doel te bereiken! Namens NISPA bestuur dank ik iedereen die ook dit jaar daar weer aan heeft bijgedragen en in het bijzonder Dory Janssen voor de organisatie van deze goed verlopen congresdag.
 
Tenslotte nodig ik u graag uit uw nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij uw patiënten om te zetten in een onderzoeksidee. Neem contact op met NISPA en wellicht horen we volgend jaar uw verhaal terug op de NISPA dag!

Arnt Schellekens