NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Concepthandreiking zorg doorgebruikers

Ontwikkeling van een handreiking besluitvorming passende zorg voor doorgebruikers

2017-2019

Waarom dit onderzoek?

Binnen de verslavingszorg is er een subgroep (alcohol)verslaafde patiënten bij wie het beloop van de verslaving zeer ongunstig is. Deze chronisch verslaafde patiënten hebben een hogere sterftekans dan gematigde drinkers en leven gemiddeld 10 tot 15 jaar korter. Bij aan alcoholverslaafde patiënten die niet herstellen, blijven gebruiken en verslaafd zullen sterven, wordt in de praktijk gesproken over ‘dooddrinkers’. Staats et. al. (2013) opperen in plaats hiervan de definitie ‘doordrinkers’, aangezien een groot deel van hen geen -actieve noch passieve- doodswens heeft. Omdat dit zich niet uitsluitend voordoet bij alcoholgebruikers, maar ook bij hen die verslaafd zijn aan andere middelen, spreken wij over doorgebruikers.

Omdat de term palliatieve zorg veel vraagtekens oproept, lees project 'Concepthandreiking Palliatieve zorg', hebben we ervoor gekozen ons te focussen op een algemeen passend behandelaanbod voor doorgebruikers.  Doel van dit project is de ontwikkeling van een handreiking waarin hulpverleners handvatten geboden krijgen om op praktische en verantwoorde wijze te komen tot een passend behandelaanbod voor doorgebruikers.

Wat hebben we gedaan?

Op basis van de kennis die opgedaan is tijdens het project ''Concepthandreiking Palliatieve zorg' en 'Palliatieve zorg bij multiproblematiek' wordt een praktische handreiking geschreven over de besluitvorming om tot passende zorg bij doorgebruikers te komen.

Wat hebben we gevonden?

De tijd heeft ons ingehaald en de term palliatieve zorg krijgt steeds meer aandacht en erkenning binnen de verslavingszorg. Daarom is ervoor gekozen om dit project af te ronden en een nieuw project te starten. Zie 'Handreiking palliatieve zorg 2'.

Wie zijn betrokken?

Het project werd uitgevoerd en gefinancierd door NISPA. De volgende organisaties en personen waren betrokken:

  • Chantal ter Huurne (Tactus Verslavingszorg)
  • Hein de Haan (Tactus Verslavingszorg)
  • Boukje Dijkstra (NISPA)
  • Cor de Jong (NISPA)

 

© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.