NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Optimaliseren GHB behandeling

GHB detoxificatie en behandeling: een continue verbeterproces

2022 - 2027

Waarom dit onderzoek?

Regelmatig GHB-gebruik kan binnen enkele weken al leiden tot afhankelijkheid. Wanneer iemand plotseling stopt met GHB gebruik, kan er een gevaarlijk onthoudingssyndroom (onder andere een delier of psychose) optreden. Vanwege het hoge risico op hevige ontwenningsverschijnselen begint de behandeling van een stoornis in het gebruik van GHB vaak met een klinische detoxificatie. Tijdens de detoxificatie wordt er meestal gekozen voor een afbouw met farmaceutische GHB. Dit is een intensief en lang behandeltraject, waarbij er dag- en nacht frequent GHB gedoseerd wordt om ontwenning tegen te gaan. Het risico op terugval na de detoxificatie is erg hoog (ca. 50%). Uit eerdere (pre)klinische studies blijkt dat GHB mogelijk nadelige effecten heeft op het geheugen, wat mogelijk bijdraagt aan dit hoge terugvalpercentage. Het doel van dit project is om de huidige behandeling voor GHB verslaving te optimaliseren.

Wat gaan we doen?

Een promotieonderzoek wordt uitgevoerd met verschillende deelstudies. De eerste studie richt zich op factoren die mogelijk bijdragen aan het hoge terugvalpercentage, zoals het geheugen en craving. Een tweede studie heeft als doel de monitoring van GHB ontwenningsverschijnselen tijdens de detoxificatie te verbeteren door een gerichtere en kortere vragenlijst te ontwikkelen. Tot slot richt de derde studie zich op het verbeteren van de GHB detoxificatie door het effect van andere medicamenten te onderzoeken.

Wat hebben we gevonden?

Resultaten worden in een later stadium verwacht.

Wie zijn betrokken?

De volgende personen zitten in het projectteam:

  • Drs. Amber Wood (coördinerend onderzoeker, arts en promovendus Novadic-Kentron)
  • Prof. dr. Arnt Schellekens (wetenschappelijk directeur NISPA, hoogleraar verslaving en psychiatrie Radboudumc)
  • Dr. Harmen Beurmanjer (senior onderzoeker Novadic-Kentron/NISPA en  Radboud Universiteit)
  • Dr. Boukje Dijkstra (onderzoekscoördinator Novadic-Kentron, directeur NISPA)
© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.