NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

ADHD en middelengebruik bij adolescenten

Ontwikkeling van een richtlijn voor ADHD en middelengebruik bij adolescenten

2012-2014

Waarom deze richtlijn?

In ADHD-richtlijnen wordt nauwelijks aandacht geschonken aan adolescenten en er is nauwelijk aandacht voor de relatie tussen ADHD en middelengebruik. Verslaving wordt ondergediagnoseerd en onderbehandeld in de jeugd-GGz, en ADHD in jeugd-Verslavingszorg. Deze comorbiditeit compliceert de behandeling en is (waarschijnlijk) geassocieerd met een ongunstigere prognose. Er is onvoldoende samenhang in de behandeling door gebrek kennis/vaardigheden en schotten in zorg.

Wat hebben we gedaan?

Tijdens het project is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd, experts geraadpleegd en een pilot uitgevoerd om de conceptrichtlijn te testen. Er is onderscheid gemaakt tussen screening, diagnostiek en behandeling. 

Wat hebben we gevonden?

Een richtlijn is ontwikkeld, opgebouwd uit 22 hoofdvragen en antwoorden. De richtlijn is een leidraad voor de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik of verslaving. De richtlijn vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet, op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaring, gerichte aanbevelingen.

Wie zijn betrokken?

Het project valt onder Resultaten Scoren en werd in samenwerking uitgevoerd door NISPA en PARC. De volgende personen zaten in het projectteam:

  • Maureen van Oort
  • Renske Spijkerman 
  • Geurt van der Glind
  • Mariken Muller
  • Evelien van der Schee
  • Joanneke van der Nagel
  • Cor de Jong (projectleiding)
  • Vincent Hendriks (projectleiding)

 

© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.