NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Cliënten met LVB in de forensische VZ

Waarom dit onderzoek?

Een licht verstandelijke beperking (LVB) blijkt een risicofactor voor zowel het ontwikkelen van verslavingsproblematiek als criminaliteit. In 2017 bleek uit onderzoek in een forensische verslavingskliniek dat maar liefst 39% van de cliënten een LVB heeft (Luteijn, VanDerNagel & Didden, 2017). Om behandeling voor deze grote groep cliënten te verbeteren en uiteindelijk recidive te verminderen, is het van belang om meer inzicht te krijgen in de kenmerken en behandelbehoeften van deze doelgroep.

Wat doen we?

Een promotieonderzoek wordt uitgevoerd naar  de kenmerken en behandelbehoeften van cliënten met een LVB in de forensische verslavingszorg. Het onderzoek bestaat uit vier verschillende studies:

1. Cliëntgroepen in een forensische verslavingskliniek: verschillen in klinische kenmerken en behandeluitkomsten.

2. Verschillen in klinische- en verslavingskenmerken en behandeluitkomsten cliënten met en zonder een LVB in een forensische verslavingskliniek.

3. Verschillen tussen cliënten met en zonder een LVB in terugval in middelengebruik en recidive tijdens en na de behandeling en een forensische verslavingskliniek.

4. Prevalentie en verschillen in type victimisatie bij cliënten met een LVB in een forensische verslavingskliniek.

Bij alle studies wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van cliënt- en behandelgegevens. De resultaten geven belangrijke aanknopingspunten voor begeleiding en behandeling van deze complexe doelgroep.

Wat hebben we gevonden?

In een onderzoek in 2017 bleek dat 39% van de cliënten in een forensische verslavingskliniek een LVB heeft. Dit was veel hoger dan verwacht. Cliënten met een LVB gaven aan minder behoefte te hebben aan hulp in vergelijking tot cliënten zonder een LVB. Er werden geen significante verschillen gevonden in zelfrapportage op agressie tussen cliënten met en zonder een LVB gedurende de behandeling. De resultaten van het promotieonderzoek worden later bekend gemaakt.

Wie zijn betrokken?

Het project wordt uitgevoerd door  Tactus Verslavingszorg in samenwerking met het NISPA. De volgende personen zitten in het projectteam:

  • Ilse Luteijn (promovenda)
  • Dr. Joanneke van der Nagel (co-promotor)
  • Prof. dr. Arnt Schellekens (promotor)
© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.