NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Optimaliseren van de behandeling voor een GHB verslaving

Waarom dit onderzoek?

Regelmatig GHB-gebruik kan binnen enkele weken al leiden tot afhankelijkheid. Wanneer iemand plotseling stopt met GHB gebruik kan er een gevaarlijk onthoudingssyndroom (onder andere een delier of psychose) optreden. Vanwege het hoge risico op hevige ontwenningsverschijnselen begint de behandeling van een stoornis in het gebruik van GHB vaak met een klinische detoxificatie. Tijdens de detoxificatie wordt er meestal gekozen voor een afbouw met farmaceutische GHB. Dit is een intensief en lang behandeltraject waarbij er dag- en nacht frequent gedoseerd wordt om ontwenning tegen te gaan. Het risico op terugval na de detoxificatie is erg hoog (ca. 50%). Uit eerdere (pre)klinische studies blijkt dat GHB mogelijk nadelige effecten heeft op het geheugen, wat mogelijk bijdraagt aan dit hoge terugvalpercentage. Het doel van dit project is om de huidige behandeling voor GHB verslaving te optimaliseren.

Wat doen we?

Wij richten ons op het verbeteren van de huidige behandeling voor een stoornis in het gebruik van GHB. Hiervoor gaan wij onderzoek doen naar de effecten van GHB gebruik op factoren die mogelijk bijdragen aan het hoge terugvalpercentage, zoals het geheugen en craving. Daarnaast willen wij de monitoring van GHB ontwenningsverschijnselen tijdens de detoxificatie verbeteren door een gerichtere en kortere vragenlijst te ontwikkelen. Tot slot doen wij onderzoek naar medicamenteuze opties om de GHB detoxificatie te verbeteren.

Wat hebben we gevonden?

Dit project is recent gestart, wij hebben daarom nu nog geen uitkomsten van onze onderzoeken.

Wie zijn betrokken?

De volgende personen zitten in het projectteam:

  • Drs. Amber Wood (coördinerend onderzoeker, arts en promovendus Novadic-Kentron)
  • Prof. dr. Arnt Schellekens (wetenschappelijk directeur NISPA, hoogleraar verslaving en psychiatrie Radboudumc)
  • Dr. Harmen Beurmanjer (senior onderzoeker Novadic-Kentron/NISPA)
  • Dr. Boukje Dijkstra (algemeen directeur NISPA, onderzoekscoördinator Novadic-Kentron)
© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.