NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Bouwstenen voor herstelondersteunende leefomgeving

Waarom dit onderzoek?

Herstelondersteunende zorg bij verslaving is van groot belang. Het stigma op verslaving is groot, en wanneer de omgeving ermee te maken krijgt, weet men vaak niet hoe te handelen. Door een sterke herstelinfrastructuur te creëren, waarin verslavingszorg naadloos samenwerkt met het sociaal domein, kunnen we de herstelkansen voor deze groep vergroten.

Wat hebben we gedaan?

Met behulp van praktijkonderzoek haalden het IVO en NISPA adviezen op uit de praktijk. Hierbij werkten lokale teams in Den Bosch, Nijmegen en Amsterdam samen met partners uit het sociaal domein, gemeenten, de verslavingszorginstellingen Novadic-Kentron, IrisZorg en Jellinek, en ervaringsdeskundigen.

Wat hebben we gevonden?

De resultaten zijn verwerkt in een inspiratieboek. Het inspiratieboek, gebaseerd op waargebeurde cliëntreizen, plaatst het herstelverhaal van Stella centraal. Het biedt handvatten om aandacht voor verslaving te integreren in beleid en dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.
Belangrijke bevinding is dat een goede infrastructuur, naast herstelactiviteiten, ook en vooral gaat over de verbinding tussen aanbieders van zorg, begeleiding en re-integratie. Cliënten en hulpverleners hebben behoefte aan vrije ruimte om te doen (of te laten) wat nodig is. Uit het verhaal van Stella blijkt waar deze vrije ruimte nodig is, en op welke manier. Een aanbeveling die uit het project voortkomt is dat er (gemeentelijke) regie nodig is op het in de praktijk brengen van herstelondersteunend werken in de zorg en het sociaal domein. Via een breder aangestuurde organisatie en integratie van ‘losse’ herstelinitiatieven kan zo een stevige ‘herstelinfrastructuur’ voor mensen met een verslaving worden gebouwd.

Wie zijn betrokken?

Het project is door IVO in samenwerking met NISPA uitgevoerd. Het project is gesubsidieerd door  ZonMW. De volgende projectpartners waren betrokken: Het Zwarte Gat, Novadic-Kentron, IrisZorg, Jellinek en Roads (Arkin), Markieza, De Regenbooggroep, MDHG, en Allianco. De volgende personen zaten in het kernteam:

  • Elske Wits (IVO)
  • Thomas Martinelli (IVO)
  • Cas Barendregt (IVO)
  • Hendrik Hartevelt (Het Zwarte Gat)
  • Cor Verbrugge (Novadic-Kentron)
  • Boukje Dijkstra (NISPA)

Publicaties

Inspiratieboek De cliënt centraal - Bouwstenen voor samenwerking tussen  sociaal domein en verslavingszorg (2024). Martinelli T, Barendregt C, Wits E, Verbrugge CAG, Dijkstra BAG. Den Haag: IVO

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.