NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Handreiking besluitvorming passende zorg voor doorgebruikers

Vraag en doelstelling

Binnen de verslavingszorg is er een subgroep (alcohol)verslaafde patiënten bij wie het beloop van de verslaving zeer ongunstig is. Deze chronisch verslaafde patiënten hebben een hogere sterftekans dan gematigde drinkers en leven gemiddeld 10 tot 15 jaar korter. Bij aan alcoholverslaafde patiënten die niet herstellen, blijven gebruiken en verslaafd zullen sterven, wordt in de praktijk gesproken over ‘dooddrinkers’. Staats et. al. (2013) opperen in plaats hiervan de definitie ‘doordrinkers’, aangezien een groot deel van hen geen -actieve noch passieve- doodswens heeft. Omdat dit zich niet uitsluitend voordoet bij alcoholgebruikers, maar ook bij hen die verslaafd zijn aan andere middelen, spreken wij over doorgebruikers.

Uit de praktijk blijkt dat er geen eenduidig zorgbeleid is voor de groep chronische afhankelijke patiënten die zich niet (meer) willen laten behandelen. De instellingen voor verslavingszorg lijken vooral naar eigen inzicht te handelen en geven aan daarin vast te lopen; men kent geen uitgewerkte werkwijze om tot een gestructureerde besluitvorming te komen. Hulpverleners raken verstrikt in ethische vraagstellingen betreffende de behandelinhoud, zoals het al dan niet stoppen met op curatie gerichte behandelingen.

Doel van dit project is de ontwikkeling van een handreiking waarin hulpverleners handvatten geboden krijgen om op praktische en verantwoorde wijze te komen tot een passend behandelaanbod voor doorgebruikers.

Opzet

Op basis van de kennis die opgedaan is tijdens het project Palliatieve zorg voor mensen met middelenafhankelijkheid' wordt een praktische handreiking geschreven over de besluitvorming om tot passende zorg bij doorgebruikers te komen.

Conclusies en aanbevelingen

Dit project is nog niet afgerond.

Looptijd

2017 - 2018

Onderzoeksteam NISPA

Chantal ter Huurne (Tactus Verslavingszorg)

Hein de Haan (Tactus Verslavingszorg)

Boukje Dijkstra (NISPA)

Cor de Jong (NISPA)