NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Handreiking GHB behandeling

Vraag en doelstelling

Studies tussen 2011 en 2015 laten zien dat terugvalpercentages drie maanden na detoxificatie zijn teruggelopen van 65% naar 51% (Beurmanjer et al., 2016). Dit terugvalpercentage is echter nog steeds hoog in vergelijking met andere middelen (van Noorden et al., 2017). Eind 2017 is door NISPA, in samenwerking met Novadic-Kentron, Jellinek, het Trimbos Instituut en Bonger Instituut, gestart met het ontwikkelen van een handreiking GHB-behandeling. Het doel van dit project was om een systematische behandelstrategie te ontwikkelen om terugval in GHB gebruik na detoxificatie te voorkomen. Het project bestond uit een voorbereidende, ontwikkel- en een pilotstudiefase.

Opzet

In de eerste fase werden voor de ontwikkeling van de handreiking een literatuurstudie en quickscan naar bestaande interventies uitgevoerd. Al deze informatie werd vervolgens gebruikt ter voorbereiding en uitvoering van de focusgroepen. In de tweede fase werd een pilotstudie uitgevoerd gericht op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de handreiking GHB-terugvalmanagement in de dagelijkse praktijk en waar mogelijk werd de handreiking aangepast naar aanleiding van de bevindingen. De pilot diende ook informatie op te leveren om de haalbaarheid te bepalen voor het uitvoeren van een effectiviteitstudie. 

Resultaten

Op basis van literatuuronderzoek, en praktijkinventarisatie is een handreiking opgesteld, die is getoetst in de dagelijkse praktijk. Uit deze pilotstudie komt naar voren dat de handreiking als relevant en behulpzaam wordt ervaren, met name de specifieke thema’s met levensgebieden waar patiënten problemen kunnen ervaren. Dit sluit nauw aan met de ervaring van patiënten die het belang van zorg op andere levensgebieden dan verslaving met klem benadrukken. Aan de andere kant wordt aangegeven dat er meer specifieke aandacht dient te zijn voor het thema GHB gebruik tijdens de behandeling. Verder wordt door patiënten geadviseerd om meer aandacht te hebben voor daginvulling tijdens de klinische opname. Duidelijk is dat het gaat om het leveren van maatwerk in de behandeling. Naast de handreiking heeft het project een uitgebreid achtergronddocument en een factsheet opgeleverd. 

Looptijd

Oktober 2017 tot en met maart 2020

Financiers

ZonMw

Projectpartners

 • RadboudumcNISPA
 • Novadic-Kentron
 • Jellinek
 • Trimbos Instituut
 • Bongers Instituut

Onderzoekersteam

 • Dr. Evelien Joosten, projectcoördinator GHB-terugvalmanagement
 • Dr. Boukje Dijkstra, directeur NISPA en wetenschappelijk onderzoeker
 • Prof. dr. Arnt Schellekens, directeur NISPA en psychiater Radboudumc
 • Harmen Beurmanjer MSc, GHB-onderzoeker Novadic-Kentron/NISPA
 • Drs. Anneke van Wamel, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut
 • Dr. Ton Nabben, wetenschappelijk onderzoeker Bonger instituut voor criminologie
 • Rend Jasim MSc, psycholoog Jellinek Arkin
 • Roshie Naseer MSc, verpleegkundig specialist Jellinek Arkin
 • Billy Kiggen, ervaringsdeskundig GGZ-Agoog Novadic-Kentron
 • Maryvonne Gatzigristos-Hut, ervaringsdeskundige
 • Prof. dr. Anneke Goudriaan, bijzonder hoogleraar werkingsmechanismen en behandeling verslaving en GZ-psycholoog
 • Prof. dr. Wim van den Brink, emeritaat hoogleraar Verslaving