NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Hepatitis C: Chain of Addiction Care (CAC)

Het afgelopen decennium is de behandeling van Hepatitis C een stuk veiliger, effectiever en eenvoudiger geworden. Deze revolutie hebben we te danken aan de introductie van direct-werkende antivirale (DAA) middelen. De World Health Organisation (WHO) heeft daarop ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot eliminatie van deze “silent killer”. Sinds 2015 is DAA behandeling voor alle patiënten opgenomen in het basispakket. In Nederland bevindt de grootste pool van chronisch geïnfecteerden zich helaas in één van de meest moeilijk te bereiken patiëntengroepen, de (voormalig) injecterend drugsgebruikers. Met het project:  ‘Hepatitis C: CAC’ wordt de beste manier gezocht om door middel van zorgdecentralisatie ook deze patiënten toegang te verschaffen tot genezing. Het streven is om een goedwerkend Hepatitis C eliminatie-model te ontwikkelen waarbij ziekenhuisbezoek zo veel mogelijk vermeden wordt.

Vraag en doelstelling

Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een nieuw zorgmodel gefocust op het gehele zorgpad voor patiënten met Hepatitis C in de verslavingszorg. De kernvragen die daarvoor beantwoord moeten worden zijn: Wat is er bekend over de ‘effectiveness’ van DAA’s bij intraveneuze drugsgebruikers in de eerste- en tweede lijn? Hoeveel Hepatitis C patiënten worden er in de verslavingszorg geïdentificeerd in Nederland en wat zijn de behandeluitkomsten? Wat zijn obstakels om de zorg voor patiënten met Hepatitis C in de verslavingszorg te implementeren? Wat is er nodig om verslavingsartsen bereid en bekwaam te maken om Hepatitis C zelf te behandelen?

Opzet

De verschillende onderzoeksvragen vereisen allen een verschillende opzet. Zo zal er worden verricht: 1. Een literatuurstudie (systematic review, mogelijk met meta-analyse) 2. Een nationale observationele trial naar screenings- en behandeluitkomsten van Hepatitis C patiënten in de verslavingszorg. 3. Een kwalitatief onderzoek naar de barrières voor implementatie onder patiënten, beleidsmakers en zorgverleners. 4. Vragenlijstonderzoek onder verslavingsartsen die onderwijs en praktijkervaring hebben gekregen gedurende dit project over hun bereidheid en bekwaamheid om Hepatitis C te behandelen.

Conclusies en aanbevelingen

Afhankelijk van de resultaten.

Looptijd

2020 t/m 2022

Opdrachtgever

NISPA en Radboudumc afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten

In samenwerking met

AbbVie en Gilead (subsidies)

Onderzoeksteam NISPA

Prof. Dr. Joost Drenth (MDL Radboudumc)
Prof. Dr. Arnt Schellekens (NISPA, Psychiatrie Radboudumc)
Daan Von den Hoff, MD, coördinerend onderzoeker (arts-promovendus)

Contactpersonen

Daan Von den Hoff, daan.vondenhoff@radboudumc.nl, 06 25678779