NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Veiligheid en effectiviteit van Ibogaïne behandeling bij patiënten met een stoornis in opioïd gebruik

Vraag en doelstelling

In de jaren 60 van de vorige eeuw ontdekte men dat ibogaïne het verlangen naar heroïne reduceert. Ook zouden ontwenningsverschijnselen tijdens detoxificatie afnemen. Er is echter nog steeds geen goed onderzoek beschikbaar naar de exacte effecten, terwijl ibogaïne ernstige bijwerkingen kan veroorzaken, zoals cardiotoxiteit en/of neurotoxiciteit.

NISPA onderzoekt in samenwerking met IrisZorg en Radboudumc de veiligheid van ibogaïne behandeling bij patiënten met een chronische stoornis in opioïd gebruik. Daarnaast wordt gekeken of ibogaïne effectief is in de behandeling van ontwenning van opiaatonthouding en of er aanwijzingen zijn voor de effectiviteit in de behandeling van verslaving.

Opzet

In een open label trial met 12 tot 15 patiënten met een stoornis in opioïd gebruik wordt de veiligheid van ibogaïne behandeling onderzocht. Patiënten worden in verband met cardiale en psychiatrische risico’s behandeld met ibogaïne op de Medisch Psychiatrische Unit van het Radboudumc. Vervolgens is er een korte herstelperiode in een klinische verslavingszorgsetting.

Patiënten worden in totaal 24 maanden vervolgd. De belangrijkste uitkomstmaten zijn: QTc tijd op het ECG, ataxie op de SARA, craving, event related potentials op het EEG en middelengebruik gedurende follow-up.

Tevens is een meta-analyse verricht van dierexperimenteel onderzoek naar de toxiciteit en effectiviteit van ibogaïne bij gebruik van verschillende verslavende stoffen.

Resultaten

Op dit moment vindt de data-verzameling plaats. Resultaten worden verwacht in 2018. De meta-analyse van dierexperimenteel onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd en tonen voorzichtige aanwijzingen voor effectiviteit van ibogaïne in verminderen van zelftoediening van verslavende stoffen door dieren. Tevens zijn er duidelijke aanwijzingen voor cerebellaire toxiciteit van ibogaïne.

Conclusies en aanbevelingen

Onze voorlopige aanbeveling is dat ibogaïnebehandeling alleen in onderzoeksverband kan plaatsvinden.

Looptijd

Tot eind 2018

Opdrachtgever

IrisZorg, stichting Hogeland

In samenwerking met:

Radboud, IrisZorg, NISPA

Onderzoeksteam NISPA

Drs. Thomas Knuijver (Radboudumc, IrisZorg)

Drs. Maarten Belgers (Radboudumc, IrisZorg)

Dr. Arnt Schellekens (psychiater Radboudumc, wetenschappelijk directeur, NISPA)

Robbert-Jan Verkes (psychiater Radboudumc)

Kees Kramers (internist klinisch farmacoloog RadboudUMC)

Publicaties