NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Verbetering van de kwaliteit van de verslavingsbehandeling door het optimaliseren van de uitvoering van de Community Reinforcement Approach (CRA)

Vraag en doelstelling

Behandelprotocollen zijn breed beschikbaar in de GGZ. Hoewel verschillende onderzoeken het belang van het modelgetrouw naleven van protocollen met betrekking tot patiëntuitkomsten hebben aangetoond, houden behandelaren zich vaak niet aan deze protocollen. Verschillende factoren met betrekking tot de behandeling, behandelaar en de organisatie kunnen de modelgetrouwe toepassing van de methodiek door de behandelaar bevorderen of belemmeren.

Dit project richt zich op de Community Reinforcement Approach (CRA), een evidence-based gedragstherapeutische behandelmethodiek die wordt toegepast in de verslavingszorg. Onderzoek naar de modelgetrouwe toepassing van CRA door behandelaren bij volwassen patiënten is beperkt. Er is enige evidentie dat wat en hoeveel interventies patiënten aangeboden krijgen, de zogenaamde adherentie evenals de kwalitatieve toepassing, de competentie, geassocieerd zijn met betere patiëntresultaten. Daarnaast wordt ook de werkalliantie tussen behandelaar en patiënt beschouwd als een voorspeller van de uitkomsten van behandeling. Met betrekking tot CRA is er vrijwel geen onderzoek gedaan naar de werkalliantie.

Onderzoek toont aan dat basisworkshops en -trainingen alleen niet voldoende zijn om de modelgetrouwe toepassing door behandelaren te verbeteren. De relevantie van voortgezette coaching of feedback na de basisopleiding zijn aangetoond. Onderzoek naar hoe behandelaren CRA het beste leren beheersen en hoe ze hun vaardigheden onderhouden, ontbreekt.

Dit project heeft tot doel de kwaliteit van de verslavingsbehandeling middels CRA te verbeteren, door de waarde van continue feedback na de basis CRA-training te bestuderen. Dit draagt ​​bij aan de ontwikkeling van meer specifieke implementatiestrategieën die het gebruik van CRA-interventies stimuleren en een boost geven aan de kwaliteit van de verslavingsbehandeling.

Opzet

De eerste studie naar de toepassing van de CRA door behandelaren liet zien dat CRA-interventies wisselend werden gebruikt door behandelaren en dat er een significant, positief verband was tussen de toepassing van de interventies en het voltooid hebben van de CRA-certificering waarbij behandelaren beoordeeld worden op de modelgetrouwe toepassing van CRA.

Deze eerste studie vormde een belangrijke onderlegger voor de vervolgstudie die midden 2020 is gestart. Dit betreft een RCT waarbij behandelaren (N=28) na de basis CRA-opleiding inclusief certificering worden gerandomiseerd over twee groepen waarbij de ene groep aanvullende coaching en feedback krijgt m.b.t. het werken met CRA en de andere groep behandelaren niet. Op patiëntniveau wordt binnen beide groepen behandelaren onderzocht wat het effect van wel/geen feedback en coaching is op de CRA adherentie.

Elke deelnemende behandelaar volgt 10 patiënten intensief door audio-opnames te maken van de sessies, registraties per sessie te doen en drie maandelijks ROM-metingen te verrichten. Ook wordt patiënten gevraagd elke sessie een oordeel te geven over de werkrelatie. De correlatie tussen CRA adherentie en de behandeluitkomsten en daarnaast de werkrelatie worden onderzocht.

Conclusies en aanbevelingen

De resultaten leveren naar verwachting een belangrijke bijdrage aan de vraag hoe de verworven vaardigheden van behandelaren te borgen en onderhouden na de basisopleiding wat naar verwachting bijdraagt aan de kwaliteit van de verslavingsbehandelingen. 

Looptijd

Tot eind 2024

Opdrachtgever

IrisZorg

In samenwerking met

IrisZorg, NISPA, Donders Institute

Onderzoeksteam NISPA

Prof. Dr. Arnt Schellekens (NISPA, Psychiatrie Radboudumc)

Dr. Boukje Dijkstra (NISPA)

Dr. Wiebren Markus (hoofdonderzoeker IrisZorg)

Drs. Anneleen Kraan, coördinerend onderzoeker (klinisch psycholoog, psychotherapeut, promovenda IrisZorg)

Publicaties

Kraan, A.E.M., Dijkstra, B.A.G & Markus, W. (2018). Treatment delivery of the community reinforcement approach in outpatient addiction treatment. Evaluation and Program Planning, 70, 61-6