NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Beleid

Onderzoek laat zien dat interventies binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor verslaafden effectief zijn en dat de samenleving erbij gebaat is als meer mensen met een verslaving de verslavingszorg weten te bereiken. Om de zorg voor patiënten met verslavingsproblematiek verder te optimaliseren zal binnen de zorg ingezet moeten worden op verbetering van het proces van indicatiestelling en monitoring van de behandeling. Ook zal moeten worden ingezet op de algemeen negatieve houding of attitude ten opzichte van patiënten met een verslaving omdat hulpverleners een cruciale rol vervullen in het herkennen van verslavingsproblematiek en de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving.
NISPA houdt zich bezig met projecten die zich richten op het in kaart brengen en verbeteren van zorgprocessen en toegang van zorg, nationaal en internationaal, inclusief de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen/interventies en onderzoek naar methoden voor indicatiestelling en monitoring in de verslavingszorg.

De hoofdthema’s binnen beleid zijn:

  • Indicatiestelling en monitoring
  • Richtlijnontwikkeling
  • Vroege interventies

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten binnen dit thema.

Lopende projecten zijn:

Afgeronde projecten zijn: