NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Trippen of skippen? Resultaten monitor 2021 - determinanten en normalisering van drugsgebruik

Publicatiedatum

september 2022

Auteur(s)

Boukje Dijkstra, Mieke van Duijnhoven, Linda van Tilburg, Gemma Smulders en Daniëlle Ketelaars

Publicatieinfo

Oost-Brabant: regioproject drugs ‘SKIP’

Toelichting

De grote drugsmonitor ‘Skippen of Trippen?’ waar eind vorig jaar ruim 11.000 jongeren uit Oost-Brabant aan deelnamen, geeft belangrijke inzichten in het gebruik door jongvolwassenen in de regio, welke houding zij hebben ten opzichte van drugs, en welke factoren meespelen om wel of niet te gaan gebruiken. De jongvolwassenen die het afgelopen jaar drugs gebruikt hebben vinden drugsgebruik normaler, terwijl de helft van de jongvolwassenen die nooit drugs hebben gebruikt, aangeven drugsgebruik ‘niet normaal’ te vinden. Ook wat ouders, vrienden en leeftijdsgenoten denken en doen is belangrijk voor de jongvolwassenen en heeft invloed op het al dan niet gebruiken van drugs. Het gebruik van cannabis en XTC wordt van de onderzochte middelen het meest normaal gevonden. Tweederde van de jongvolwassenen heeft echter een vertekend beeld van cannabisgebruik van anderen. Ze denken dat veel meer leeftijdsgenoten gebruiken dan werkelijk het geval is. En als jongeren denken dat anderen gebruiken, zijn ze eerder geneigd om dat zelf ook te doen. De meest genoemde redenen door jongeren om geen drugs te gebruiken zijn; dat het niet bij zijn/haar leven past, dat iemand gezond wil leven en controle wil hebben. In het rapport (en infographic) dat opgesteld is door Novadic-Kentron, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost zijn meer resultaten te vinden. Ook worden belangrijke aanknopingspunten voor beleid en interventies beschreven.

© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.