NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Patient perspectives on primary care providers role in long-term opioid therapy

Publicatiedatum

maart 2024

Auteur(s)

Lisa Davies, Elsemiek Jansen-Groot Koerkamp, Ellen Koster, Kelly-Jo Dalusong, Brigitte Koch, Arnt Schellekens, Mette Heringa enMarcel Bouvy

Publicatieinfo

British Journal of General Practice, 2024: BJGP.2023.0547, doi:10.3399

Gerelateerde project

Patiƫntperspectief op ontwikkelen opioidenverslaving bij pijn

In de afgelopen decennia is wereldwijd het langdurig gebruik van voorgeschreven opioïden voor chronische niet-kankerpijn toegenomen, ondanks de bijbehorende risico's. Hoewel de meeste gebruikers hun eerste recept in de eerstelijnszorg ontvangen, is de specifieke rol van de zorgverlener in het langdurig gebruik nog onbekend. Daarom hebben Lisa Davies en collega's de ervaringen van 25 langdurige opioïdegebruikers in de eerstelijnszorg onderzocht. Zij werden geworven uit 7 apotheken in Nederland. Met diepgaande, semigestructureerde interviews hebben ze gevraagd naar hun ervaringen met langdurig opioïdegebruik, toegang tot opioïden en de begeleiding door hun zorgverleners.

Hieruit kwam naar voren dat patiënten een cruciale rol zagen van zorgverleners in het gehele traject van opioïdegebruik, van start tot afbouw. Patiënten benadrukten het belang van duidelijk risicovoorlichting bij de eerste recepten; voortdurende medicatie-evaluaties, inclusief gesprekken over afbouwen, werden essentieel genoemd; en tijdens het afbouwen hadden patiënten behoefte aan meer ondersteuning van hun zorgverlener.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.