NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Network analysis of DSM symptoms of substance use disorders and frequently co-occurring mental disorders in patients with substance use disorder Who seek treatment

Publicatiedatum

juni 2022

Auteur(s)

Edith López-Toro, Casper Wolf, Rafael González, Wim van den Brink, Arnt Schellekens, María Vélez-Pastrana, and on behalf of the AFP Working Collaborative Group

Publicatieinfo

Journal of clinical medicine, 2022, 11(10): 2883

Gerelateerde project

Biologische aspecten van ADHD en verslaving

Toelichting

Patiënten met een stoornis in middelengebruik lijden vaak ook aan andere (co-morbide) psychiatrische aandoeningen. In samenwerking met ICASA (International Collaboration on ADHD and Substance Abuse) schreven Casper Wolf en Arnt Schellekens mee aan een artikel over de relatie tussen individuele DSM symptomen van verschillende psychiatrische aandoeningen in patiënten met een stoornis in het gebruik van middelen (n = 772), waaronder ADHD, gedragsstoornis, depressie, en bordeline persoonlijkheidsstoornis. Met behulp van een netwerkanalyse identificeerden ze verschillende clusters van symptomen die grotendeels overeenkwamen met de bestaande DSM categorieën. Ze vonden geen samenhang tussen symptomen van een stoornis in middelengebruik en symptomen van andere psychiatrische stoornissen. Deze bevindingen ondersteunen de bestaande DSM classificatie van psychiatrische stoornissen in patiënten met een stoornis in middelengebruik met co-morbide stoornissen.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.