NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Behandeling van GHB afhankelijkheid na detoxificatie. Eindrapportage NISPA GHB monitor 2.0