NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Inventarisatie gedragsverslavingen in Nederland 2014: Een synthese van de stand van zaken in de wetenschap en de behandelpraktijk