NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen. Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren