NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Detox@Home: NWO subsidie voor ontwikkelen digitaal platform voor thuisdetoxificatie

Detoxificatie van middelengebruik is een belangrijke stap in herstel van verslaving. Patiënten doen dat liefst in hun eigen leefomgeving. Om dat veilig en comfortabel te doen is intensieve monitoring nodig om snel in te grijpen bij dreigende ontwenningsverschijnselen. Een consortium van oa Radboudumc, Universiteit Twente, NISPA instellingen, en een technologiebedrijf, heeft financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen voor het project Detox@Home. Detox@Home gaat het detoxificatieproces in de thuissituatie ondersteunen met een digitaal platform voor zelfrapportage, telemonitoring van ontwenning, communicatie met behandelaars, en eHealth interventies.   

In het project gaan we onderzoeken wat patiënten en behandelaars belangrijk vinden tijdens detoxificatie. De partners bouwen een digitaal platform en testen dat in de praktijk. De groep waarin vertegenwoordigers van patiënten, behandelaars, onderzoekers, zorgverzekeraar en een technologiebedrijf deelnemen, maakt zo detoxificatie in de eigen omgeving efficiënt, veilig en toegankelijk.  

Het project is één van de zes gehonoreerde projecten binnen de call 'Zorg in eigen omgeving'. Doel van de call is bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden. Want met de steeds groter wordende druk op de zorg staan we voor een grote maatschappelijke uitdaging. Eén van de oplossingen is zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, met meer eigen regie en met behulp van technologie.  

Over het project

Titel: Detox@home: remote monitoring and intervention during detoxification from addictive substances 
Lead: Radboudumc
Mede-aanvragers: Universiteit Twente, Hogeschool Saxion
Cofinanciers: Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction, Menzis Zorgverzekeraar N.V., Nedap N.V., Tactus, Iriszorg, Novadic-Kentron
Samenwerkingspartners: Intact, Stichting Het Zwarte Gat, Mondriaan verslavingszorg

Meer informatie over de call en het project is te lezen op de site van NWO. Binnenkort zal er ook meer informatie te vinden zijn op onze website onder projecten. 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.